WAT DOEN WE

Onze diensten

Opus heeft zowel virtuele uitzendkantoren als fysieke kantoren in Limburg.

UITZEND SYSTEEM

W

WERVING & SELECTIE

FLEXI JOBS

STUDENTEN JOBS

1542.jpg

Staat u als nieuwe uitzendmedewerker aan het begin van uw job-carrière? Of bent u een klant-bedrijf en heeft u vacatures om in te vullen?

1542.jpg

Jobs met optie vast heeft voordelen voor de uitzendmedewerker.

1542.jpg

Het flexi-jobsysteem is supervoordelig, zowel voor werkgevers als voor flexi-jobbers.

1542.jpg

Een studentenjob is een ideale manier om wat extra zakgeld op te strijken.

UITZEND SYSTEEM

Via het uitzendsysteem werkt men met weekcontracten die aangemaakt worden met het oog op een vaste betrekking. Als wederzijdse partijen tevreden zijn, wordt er na de afgesproken termijn een vast contract aangeboden. Uitzendwerk heeft ook voordelen dat er vaak afwisseling is en flexibiliteit.

Staat u als nieuwe uitzendmedewerker aan het begin van uw job-carrière? Dan kan u via deze weg ook makkelijk kennismaken met verschillende sectoren om zo via een goede manier uit te maken welk soort job en in welke omging u graag verder wilt werken voor uw job optie vast.

Opus werkt volledig digitaal zo kan u uw contracten via ons documentensysteem snel raadplegen en tekenen.

Bent u een klant-bedrijf en heeft u vacatures om in te vullen? Dan kunnen wij dit op een snelle en discrete manier kwalitatief voor u verwezenlijken.

 

U kan ons 7/7 telefonisch bereiken of via mail. +32(0)470 51 49 30 of virtual@opusgroup.be

 

WERVING & SELECTIE

Het recruitment systeem van Opus verwijst naar het proces van het aantrekken, selecteren en het aanstellen van de geschikte kandidaten voor een job optie vast in lijn met de strategie en doelstellingen onze bedrijf-klanten. Dit kan zowel via een uitzend-contract als via een selectie fee.

Het voordeel van een aanwerving via een selectie fee voor de uitzendmedewerker is dat er sneller een vast contract gegeven worden.

Het bedrijf dat bij ons klant is, bindt zich dus sneller aan onze uitzendmedewerker dan de gewoonlijke afgesproken prestatie dagen. Hiervoor wordt een selectie fee berekend.

 

FLEXI-JOBS

Het flexi-jobsysteem is supervoordelig, zowel voor werkgevers als voor flexi-jobbers. Via dit systeem van flexi-jobs verdient u als werknemer of gepensioneerde een centje bij zonder dat je sociale bijdragen of belastingen moet betalen.

Het voordeel voor de  werkgevers is dat u zo op een voordelige, flexibele manier extra personeel kunnen inschakelen op piekmomenten. In de horecasector bestaat de flexi-jobregeling al sinds 2015, in 2018 werd dit uitgebreid naar de detailhandel en voor gepensioneerden.

 

VOOR FLEXI-JOBWERKNEMERS

Voor wie zijn flexi-jobs mogelijk?

  • Voor werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever (in het derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-job).

  • Voor gepensioneerden.

  • Wil je zeker zijn dat je kan werken als flexi-jobber? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

VOOR FLEXI-JOBWERKGEVERS

Wie mag flexi-jobwerknemers inschakelen?

Je mag alleen een beroep doen op flexi-jobmedewerkers als je een werkgever bent in de horecasector of de detailhandel (onder meer bakkers, slagers, grootwarenhuizen, buurtsupermarkten, ketens, kappers…).

Waarom zijn flexi-jobs zo voordelig?

Als werkgever betaal je een verlaagde werkgeversbijdrage van 25% op het loon van de flexi-jobber. Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

 

STUDENTENJOBS

Een studentenjob is een ideale manier om wat extra zakgeld op te strijken.

Wat is studentenarbeid?

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract: de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. De overeenkomst heeft een beperkte duurtijd.

Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Wat moet je doen?

Contacteer Opus snel voor meer uitleg en stuur alvast uw cv naar virtual@opusgroup.be